Zapraszamy wszystkie osoby, które w jednostkach wykonujących zadania publiczne (urzędy, firmy i instytucje publiczne) są odpowiedzialne za rozwój i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej na szkolenie. Pozwoli ono na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie zmian w przepisach oraz zastosowanie ich w praktyce.

Szkolenie poprowadzi ekspert w zakresie BIP inż. Rafał Kula.

Z dniem 4 kwietnia 2019 r. weszła w życie Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), która wprowadziła m.in. szereg nowych wymogów dla wszystkich podmiotów prowadzących Biuletyny Informacji Publicznej. Obowiązkowe funkcjonalności, publikacje oraz procedury mają zapewnić usuwanie barier, z którymi w internecie spotykają się zwłaszcza osoby niepełnosprawne. Zgodnie z przepisami ustawy, każdy może wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony BIP. Za brak zagwarantowania dostępności cyfrowej grożą dotkliwe kary finansowe.

Dodatkowo w życie weszła Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wymusi m.in. uzupełnianie stron BIP o dodatkowe informacje. W celu prawidłowej realizacji nowych zadań konieczna jest gruntowna analiza nowych przepisów. Warto również poznać rekomendacje eksperta w zakresie ich sprawnego stosowania.

Szkolenie odbędzie się 15 października 2019 w godzinach 9:00-15:00 w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA ul. Synagogalna 4 w Płocku.

Koszt szkolenia to 250,00 zł netto* + podatek VAT. Cena obejmuje drukowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, certyfikat udziału oraz możliwość konsultacji. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.

* Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku gdy szkolenie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Możliwe do uzyskania rabaty:

  • 10% przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z tej samej instytucji.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@przetwornia.eu lub faksem +48 24 367 68 50 oraz terminowe dokonanie płatności do 11.10.2019r. Faktury będą do odbioru w dniu szkolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy :

PKO S.A. 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152

Informacji o szkoleniu udzielimy Państwu pod numerem telefonu 24 366 61 54 oraz

e-mail: biuro@przetwornia.eu

Poniżej do pobrania karta zgłoszeniowa oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.