Zaznacz stronę

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie „Działanie wspólnot mieszkaniowych „małych i dużych” po nowemu, w tym aspekty prawne, proceduralne, dokumentacyjne i finansowe działalności wspólnot. Prawo, orzecznictwo, praktyka”.

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie działania wspólnot mieszkaniowych „małych i dużych”. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów oraz praktyce.

Na wspólnotę mieszkaniową, jako osobę ustawową, prawo nakłada szereg obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali oraz innych przepisów prawnych. Firma zarządzająca natomiast ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach zawartej umowy o zarządzanie.

Zarząd wspólnoty ponosi ryzyko prawne, organizacyjne, finansowe i administracyjne, wynikające z zarządu nieruchomością wspólną; w celu zminimalizowania tego ryzyka jest konieczne wykonywanie procedur, czynności, uchwał, zgodnych z obowiązującym prawem. Odpowiednio, także w związku z odpowiedzialnością kontraktową zarządca nieruchomości powinien dążyć do minimalizacji ryzyka. Kwestie te, w oparciu o najnowsze orzecznictwo, zostaną także omówione podczas szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, firm zarządzających, osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych ta tematyką pracowników urzędów gmin oraz dla podmiotów mających udział we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali, a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

Szkolenie poprowadzi Eugenia Śleszyńska.

  • Wykładowca specjalizujący się w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości;
  • Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców nieruchomości;
  • Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych;
  • Autor wielu książek:

„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”;

„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”;

„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”;

„Nieruchomości, zagadnienia prawne i zarząd”.

Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2019 w godzinach 9:00-15:00 w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA ul. Synagogalna 4 w Płocku.

Koszt szkolenia to 250,00 zł netto* + podatek VAT. Cena obejmuje drukowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, certyfikat udziału oraz możliwość konsultacji. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.

* Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku gdy szkolenie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Możliwe do uzyskania rabaty:

  • 10% przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z tej samej instytucji.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@przetwornia.eu lub faksem +48 24 367 68 50 oraz terminowe dokonanie płatności do 11.11.2019r. Faktury będą do odbioru w dniu szkolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy :

PKO S.A. 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152

Informacji o szkoleniu udzielimy Państwu pod numerem telefonu 24 366 61 54 oraz

e-mail: biuro@przetwornia.eu

Poniżej do pobrania karta zgłoszeniowa, warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Niestety szkolenie musiało zostać przełożone z powodów zdrowotnych Pani Śleszyńskiej.

Zapraszamy na szkolenie 28 stycznia 2020 roku.