Zaznacz stronę

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp z o.o. zaprasza na szkolenie „Obowiązki podatkowe wspólnot mieszkaniowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka”. Szkolenie odbędzie się 23 marca 2020 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych i podatkowych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów oraz praktyce.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pragnących ugruntować swoją wiedzę z zakresu zobowiązań podatkowych wspólnot mieszkaniowych, zarządców i administratorów nieruchomości, ale także dla osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, zainteresowanych ta tematyką pracowników urzędów gmin oraz dla podmiotów mających udział we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali, a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

Szkolenie poprowadzi Eugenia Śleszyńska.

  • Wykładowca specjalizujący się w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości;
  • Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców nieruchomości;
  • Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych;
  • Autor wielu książek:

„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”;

„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”;

„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”;

„Nieruchomości, zagadnienia prawne i zarząd”.

Pani Śleszyńska prowadziła w Przetworni szkolenie w styczniu  „Działanie wspólnot mieszkaniowych „małych i dużych” po nowemu, w tym aspekty prawne, proceduralne, dokumentacyjne i finansowe działalności wspólnot. Prawo, orzecznictwo, praktyka”. Postanowiliśmy zorganizować jeszcze jedno szkolenie z udziałem Pani Eugenii, ponieważ jest ona ekspertem w swojej dziedzinie, tym razem o tematyce podatkowej.

Szkolenie odbędzie się 23 marca 2020 roku w godzinach 9:00-15:00 w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA ul. Synagogalna 4 w Płocku.

Koszt szkolenia to 250,00 zł netto* + podatek VAT. Cena obejmuje drukowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, certyfikat udziału oraz możliwość konsultacji. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.

* Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku gdy szkolenie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@przetwornia.eu lub faksem +48 24 367 68 50 oraz terminowe dokonanie płatności do 19.03.2020r. Faktury będą do odbioru w dniu szkolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy :

PKO S.A. 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152

Informacji o szkoleniu udzielimy Państwu pod numerem telefonu 24 366 61 54 oraz

e-mail: biuro@przetwornia.eu

Poniżej do pobrania karta zgłoszeniowa, warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu.