Zaznacz stronę

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp z o.o. zaprasza na szkolenie „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych”. Szkolenie odbędzie się 21 września 2020 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA.

Celem szkolenia jest  analiza podstaw prawnych i regulacji oraz praktycznych aspektów związanych z procedurą administracyjną ustalania klas gruntów (klasyfikacja gleboznawcza gruntów) w świetle obowiązujących przepisów. Utrwalenie wiedzy i umiejętności prawidłowego, zgodnego z prawem prowadzenia postępowań administracyjnych i rozstrzygania administracyjnego, a także podniesienie kwalifikacji osób wykonujących prace klasyfikacyjne w terenie oraz kwalifikacje pracowników administracji powiatowej i gminnej prowadzących m.in. sprawy klasyfikacji gleboznawczej.

Adresatami szkolenia są kierownicy, pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, gleboznawcy, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, inwestorzy, deweloperzy nieruchomości oraz inni zainteresowani tematyką ze względu na wykonywany zawód.

Szkolenie będzie się składało z dwóch części: administracyjnej i prawnej.

Wykładowcy:

dr hab. Inż. Arkadiusz Bieniek

 • Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, gleboznawstwa i geomorfologii;
 • Autor ponad 200 różnych opracowań w tym: opinie, ekspertyzy, projekty prac geologicznych, dokumentacje geologiczne, dokumentacje geotechniczne, operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • Inspektor ds. kwalifikacji gruntów na terrenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Kierownik studiów podyplowych z zakresu „ Gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb” prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie;
 • Kierujący zespołem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • Prezes Zarządu Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR);
 • Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR);
 • Posiadacz kwalifikacji Ministra Środowiska do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii III;
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) oraz posiadacz uprawnień zawodowych w specjalizacjach „Chemia rolnicza i ochrona roślin” oraz „Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo”;
 • Biegły sądowy przy Sądach Okręgowych w Olsztynie, Gdańsku, Elblągu, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu, Ostrołęce, Łomży, Włocławku i Białymstoku;

dr Paweł Lewandowski

 • Adwokat;
 • Asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykładowca na kierunku studiów podyplomowych „Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów i Kartografia Gleb”;
 • Wykładowca posiadający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Olsztynie oraz Pomorskiego Urzędu Wojewodzkiego w Gdańsku w zakresie „Klasyfikacji gleboznawczej gruntów i ochrony gruntów rolnych i leśnych”, oraz adwokatów ORA w Płocku w zakresie prawa cywilnego „Wady oświadczenia woli”;
 • Wykładowca na studiach podyplomowych; Wykładowca na szkoleniach izbowych dla aplikantów adwokackich ORA w Płocku;
 • Autor artykułów naukowych z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego publicznego.

Szkolenie odbędzie się 21 września 2020 roku w godzinach 8:00-15:00 w Staromiejskim Centrum Biznesu PRZETWORNIA ul. Synagogalna 4 w Płocku.

Koszt szkolenia to 350,00 zł netto* + podatek VAT. Cena obejmuje drukowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, certyfikat udziału oraz możliwość konsultacji. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.

* Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku gdy szkolenie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@przetwornia.eu lub faksem +48 24 367 68 50 oraz terminowe dokonanie płatności do 18.09.2020r. Faktury będą do odbioru w dniu szkolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy :

PKO S.A. 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152

Informacji o szkoleniu udzielimy Państwu pod numerem telefonu 24 366 61 54 oraz

e-mail: biuro@przetwornia.eu

Poniżej do pobrania karta zgłoszeniowa, warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu.